Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00
realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

OPIS PROJEKTU
Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek o grant w I rundzie naboru wniosków w konkursie  „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.  Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymał maksymalną intensywność dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie: 348.750,59 zł.

Cele projektu:  
- zwiększenie potencjału cyfrowego
- zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech modułów: 
- cyfryzacja 
- edukacja cyfrowa dla urzędników 
- zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Efekty projektu:
- wzrost potencjału cyfrowego gminy  
- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych
- poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców
- doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje)
- wzrost kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. 

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

WARTOŚĆ  DOFINANSOWANIA
348.750,59 zł (100% kosztów kwalifikowalnych)   
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

TERMIN REALIZACJI 
do dnia  30 września 2023r.

LINKI
Program Polska Cyfrowa: https://www.polskacyfrowa.gov.pl
Projekt Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
Portal Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa: https://incydent.cert.pl
Informacje nt. cyberbezpieczeństwa (realizacja zadania wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa): https://bip.strzelceopolskie.pl/inne/Cyberbezpieczenstwo.html 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plakat informacyjny o projekcie grantowym "Cyfrowa Gmina" 22-03-23 07:52 211.61KB pobierz plik: Plakat informacyjny o projekcie grantowym "Cyfrowa Gmina"

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H