Strona główna Ekologia Ochrona Przyrody

Ochrona Przyrody

Istniejące tereny przyrodnicze prawnie chronione na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie:

 • Park Krajobrazowy "Góra św. Anny", wyróżnia się swoim położeniem na Garbie Chełma, dominującym nad Równiną Opolską i Kotliną Raciborską. Góra Świętej Anny, jej najwyższy punkt osiągający 404 m n.p.m., słynie z Sanktuarium św. Anny i kalwarii annogórskiej, przyciągając co roku setki tysięcy pielgrzymów. To miejsce pociąga jednak nie tylko ze względu na swój charakter sakralny, ale także ze względu na malowniczy krajobraz i bogatą historię.

 • Obszar chronionego krajobrazu "Bory Stobrawsko-Turawskie", znajdują się w północno-wschodniej części gminy, zajmując obszar o niemal 1,800 km², rozciągający się od wschodnich do zachodnich granic województwa opolskiego. Ich ustanowienie miało miejsce w 1988 roku, tworząc tym samym południową część dawnej puszczy.

 • Rezerwat roślinności kserotermicznej "Ligota Dolna", zlokalizowany na wzgórzu o nazwie Ligocka Kamienna Góra (321 m n.p.m.), znajdującym się na zachodnim krańcu Góry Chełmskiej w Parku Krajobrazowym "Góra św. Anny", na skłonie autostrady. Na niecałych 5 hektarach rezerwatu stwierdzono występowanie 203 gatunków roślin naczyniowych, 38 gatunków mszaków i 4 gatunki porostów, wsród nich wiele chronionych. W latach 60. ubiegłego wieku na terenie rezerwatu zebrano  546 gatunków motyli. 

 • Rezerwat Leśny "Płużnica" o powierzchni 3,17 ha, położony na terenie lasów państwowych RDLP Katowice. Walorem podlegającym tutaj ochronie jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym.

 • rezerwatu „Tęczynów" - obejmuje ok. 33 ha lasu bukowego w leśnictwie Kalinów (nadleśnictwo Strzelce Opolskie). Celem rezerwatu jest ochrona buczyny niżowej (wiek ok. 150 lat) i grądu subkontynentalnego oraz cennych gatunków w runie, w tym buławnika czerwonego.

Na obszarze gminy zlokalizowane są także następujące parki podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej:

 • park miejski w Strzelcach Opolskich o pow. 65 ha,
 • park w Błotnicy Strzeleckiej o pow. 6,67 ha,
 • park w Kalinowicach o pow. 8,31 ha,
 • park w Płużnicy o pow. 3,68 ha,
 • park w Szymiszowie o pow. 5 ha,
 • park w Kalinowie o pow. 2,55 ha.

Najważniejszym z nich jest Park Miejski w Strzelcach Opolskich. Drzewostan parku jest bardzo bogaty. Znajduje się tu wiele rzadkich okazów drzew i krzewów sprowadzonych z Chin, Azji, Ameryki Południowej oraz polany rekreacyjne i sieć alejek spacerowych.
Ponadto w mieście i gminie Strzelce Opolskie występuje 19 drzew lub ich skupisk, stanowiących pomniki przyrody.

Wszystkie w/w parki wymagają odpowiedniego zagospodarowania w kierunku odtworzenia w stylu ich założenia (początek XX wieku) oraz dostosowania do potrzeb wypoczynku mieszkańców i turystów. Gmina podjęła działania w kierunku wykonania projektów zagospodarowania parków w Strzelcach Op. i Błotnicy Strzeleckiej, a także projektu zagospodarowania cmentarza ewangelickiego w Strzelcach Opolskich.

Warto też wspomnieć o interesujących gatunkach grzybów spotykanych w niewielkich kompleksach leśnych, leżących wśród pól Księżego Lasu, będących przedłużeniem opisywanego już Parku Miejskiego. Najciekawszym z nich jest włosogwiazd czarnogłowy, który należy do najrzadszych grzybów w Polsce. W całym kraju znany jest obecnie tylko z dwóch stanowisk, z których jedno znajduje się właśnie w Księżym Lesie. Być może te stanowiska rzadkich grzybów też znajdą się kiedyś pod ochroną prawną.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H