Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Budowa skateparku w Strzelcach Opolskich

Budowa skateparku w Strzelcach Opolskich

 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 

Dofinansowanie operacji pn.: „Budowa skateparku w Strzelcach Opolskich" ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00893-6935-UM0811497/22

 

CEL PROJEKTU

 

Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej na obszarze Krainy św. Anny poprzez utworzenie pierwszego na terenie powiatu strzeleckiego skateparku.

 

OPIS PROJEKTU

 

Przedmiot projektu stanowi budowa pierwszego na terenie gminy Strzelce Opolskiej skateparku. Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje wykonanie regularnej nawierzchni betonowej w kształcie koła o średnicy 24m na łącznej powierzchni 452m2 oraz montaż urządzeń: bank ramp, quarter pipe, funbox z poręczą, poręcz prosta i poręcz „C”.

W ramach projektu przewidziano propagowanie wśród młodych ludzi działań mających wpływ na ochronę środowiska, podejmowanie aktywności mających wpływ na rozwój rekreacji oraz promowania lokalnych zasobów. Operacja przewiduje ponadto montaż infrastruktury towarzyszącej: 2 ławek, w tym jednej  solarnej umożliwiającej ładowanie smartfonów z wbudowanym modułem audio do prezentacji treści historycznych uwzględniających ważne dla Strzelec Opolskich obiekty, solarnej stacji ładowania hulajnóg lub rowerów elektrycznych (maksymalnie 4 szt. jednocześnie), koszy na śmieci, tablic promujących walory przyrodnicze i kulturowe okolicy oraz montaż tablicy regulaminowej. 

Projekt przewiduje zaangażowanie 3 lokalnych organizacji, których nieodpłatny wkład rzeczowy wniesiony zostanie w formie pracy własnej. Celem realizowanego projektu jest zaoferowanie nowych na terenie gminy usług rekreacyjnych, pobudzenie lokalnej młodzieży i dzieci do aktywności ruchowej oraz integracji poprzez wspólne podejmowanie inicjatyw w zakresie organizacji imprez na powstałej w ramach projektu infrastrukturze. Utworzona w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oferty rekreacyjnej oraz możliwości nawiązywania kontaktów wśród młodzieży. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowita wartość projektu: 457 559,93 zł

Kwota dofinansowania: 127 260,00 zł

 

BENEFICJENT

 

Gmina Strzelce Opolskie

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

Kraina św. Anny

Cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju: Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny

Cel szczegółowy Lokalnej Strategii Rozwoju: Inwestycje w przestrzeń publiczną oraz w obiekty i infrastrukturę podnoszącą jakość życia z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne

Przedsięwzięcia Lokalnej Strategii: Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie

 

PARTNERZY POJEKTU

  • Młodzieżowa Rada Gminy w Strzelcach Opolskich
  • Kronospan KO Sp. z o.o.
  • Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
  • Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka

 

TERMIN REALIZACJI

 

Sierpień 2023 r.

 
 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H