Strzelecka policja odnotowuje wzmożone próby oszustw "na policjanta". Zachowajcie czujność i ostrzeżcie bliskich seniorów.
Strona główna Miasto i Gmina Honorowi Obywatele Gminy

Honorowi Obywatele Gminy

 
 

Helmut Holtgrewe
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XX/122/95 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 1995 r.

„Wszelkie idee Europy bez granic nie tworzą deklaracje polityków, lecz ludzie”

Pan Helmut Holtgrewe – Dyrektor Miasta Soest w latach 1975-1995. Główny inicjator nawiązania stosunków partnerskich pomiędzy Soest i Strzelce Opolskie. Już od 1990 roku był osobiście zaangażowany w tworzenie fundamentów współpracy i rozwój kontaktów partnerskich pomiędzy naszymi miastami w wielu dziedzinach życia. Współorganizator wielu inicjatyw i projektów międzynarodowych.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 1995 r.)

 
   

 Leszek Zaleski
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XX/123/95 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 4 września 1995 r.

Leszek Zaleski (ur. 01 listopada 1929 r., zm. 16 listopada 2009 r.)

Pan Leszek Zaleski – wieloletni dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddz. Strzelce Opolskie obecnie Banku Zachodniego we Wrocławiu Oddział Strzelce Opolskie. Swoim osobistym zaangażowaniem przyczynił się do złagodzenia skutków przemian gospodarczych dla wielu podmiotów gospodarczych naszej gminy. Dzięki jego postawie zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć gospodarczych w mieście. Wzór sumienności
i pracowitości.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 1995 r.)

 

 Franciszek Dylong
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXIII/140/95 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 1995 r.

Franciszek Dylong (ur. 31 stycznia 1907 r., zm. 27 grudnia 1996 r.)

Pan Franciszek Dylong urodził się 31 stycznia 1907 r. w Myślinie. Od młodości działacz Polskiej Młodzieży Katolickiej. Przez 40 lat pełni funkcje sołtysa wsi Farska Kolonia. Jeden ze współorganizatorów Spółdzielni Mleczarskiej w Strzelcach Opolskich i jej wieloletni prezes. Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Strzelcach Opolskich. Współorganizator Gminnej Spółdzielni Kółek Rolniczych i Banku Spółdzielczego w Strzelcach Opolskich. Wieloletni radny Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Odznaczony wieloma oznaczeniami państwowymi i spółdzielczymi. Człowiek wielkiej pracowitości i nieposzlakowanej opinii.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 1995 r.)

   

 Norbert Lysek
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XLI/259/97 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 kwietnia 1997 r.

Pan Norbert Lysek urodził się 09 kwietnia 1940 r. w Kamieniu Śląskim. Z wykształcenia ekonomista – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Studium Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Warszawie. Przez cały okres kierowania Śląskimi Zakładami Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP w Tarnowie Opolskim aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Opolszczyzny. Aktywnie wspiera inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe współdziałając w tym zakresie z samorządem lokalnym np. współdziałał w gromadzeniu środków na rzecz modernizacji szpitala w Strzelcach Opolskich, sponsor biegu sylwestrowego itp.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 1997 r.)

   

Stanisław Smoleń
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr VI/27/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 1999 r.

Stanisław Smoleń (ur. 01 lutego 1938 r., zm. 26 lutego 1999 r.)

Pan Stanisław Smoleń urodził się 1 listopada 1938 roku w Ligocie Murowanej w powiecie zawierciańskim. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 1961 r. rozpoczyna pracę w Strzelcach Opolskich jako nauczyciel, najpierw w Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, gdzie od 1978 r. do chwili przejścia na emeryturę w 1998 r., pełni funkcję zastępcy dyrektora. W 1974 r. uzyskuje, na Uniwersytecie Wrocławskim, tytuł doktora nauk humanistycznych. Całe swoje życie poświęcił pracy dla młodzieży, dbając o ich właściwą postawę, wzbogacając wiedzę i kształtując patriotyzm do Ziemi Ojców, sam będąc jego przykładem. Od 1968 r. czynny działacz Stronnictwa Demokratycznego udzielający się w życiu społecznym Ziemi Strzeleckiej. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, branżowymi i regionalnymi, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonemu Opolszczyźnie, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Srebrną Odznaką Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa. Współorganizator programu propagującego historię regionu Śląska i Ziemi Strzeleckiej pn. „Moje miasto”. Jest autorem ponad 150 artykułów, przyczynków i innych tekstów z zakresu literatury regionalnej. Ukoronowaniem jego największej życiowej pasji jest napisanie książki pt. „Strzelce Opolskie znane i nieznane”.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 1999 r.)

   

Alfons Schnura 
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXXIV/230/00 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2000r.

Alfons Schnura (ur. 10 kwietnia 1930 r. zm. 02 lutego 2020 r.)

Pan Alfons Schnura urodził się 10 kwietnia 1930 r. w Strzelcach Opolskich. Po tułaczce w czasie wojny i okresie powojennym wraca do domu w 1947 r. Przez całe życie mieszka i pracuje w swoim rodzinnym mieście. Z wielką pasją i zaangażowaniem oddaje się działalności na rzecz mieszkańców rodzinnych stron. Dzięki jego zabiegom nakręcony został film poświęcony Ziemi Strzeleckiej i jej historii. Wiele lat pełni funkcję sołtysa sołectwa, w którym urodził się i mieszka. Jest członkiem – założycielem fundacji na rzecz remontu szpitala, a także rzecznikiem zgody i pojednania pomiędzy ludźmi i narodami. Pan Schnura to jeden z pierwszych radnych, którzy nawiązali kontakty z mieszkańcami Soest co zaowocowało umową partnerską między naszymi miastami. Pracując dla przyszłości nie zapomina o przeszłości Ziemi Strzeleckiej i jej mieszkańców. Z jego inicjatywy odsłonięto na cmentarzu parafialnym w Strzelcach Opolskich pamiątkową płytę nagrobkową poświęconą Andreasowi hr. Renard – człowiekowi bardzo zasłużonemu dla tej Ziemi, a także tablicę pamiątkową z nazwiskami ofiar II Wojny Światowej – mieszkańców Mokrych Łan i Brzezin – którą umieszczono w kapliczce przy ul. Ujazdowskiej. Pan Schnura jest człowiekiem o nieposzlakowanej opinii, uczciwym i bardzo oddanym dla miejsca, w którym się urodził. Kadencja Rady Miejskiej 1998-2002 jest czwartą z kolei kadencją w której społeczeństwo powierzyło mu mandat radnego.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2000 r.)

 

 Elenora Dugosh Goodley

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr L/431/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006r.

Elenora Dugosh Goodley (ur. 13 lutego 1937 r., zm. 13 kwietnia 2020).

Pani Elenora Dugosh Goodley urodziła się w hrabstwie Bandera, Teksas USA, na ziemi Jana Dlugosza. Rodzicami byli Hubert Dugosh i Catharine. Prapradziadek Eleonory – Jan Dlugosh urodził się w Rozmierzy (Polska/Prusy) - syn Jakuba i Anny Sowki Dlugosh. Rodzina Jana Dlugosha wyemigrowała do Ameryki 3 grudnia 1854 roku i rok później osiedliła się w hrabstwie Bandera. Pani Goodley jest historykiem i pisarzem oraz członkiem organizacji historycznej „Bandera County Histrorical Commission”. Wydawała tygodniowe publikacje w kurierze Bandery, gdzie opisywała historie polskich emigrantów i ich potomków, którzy osiedlili się w hrabstwie Bandera oraz periodyk Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w Teksasie, „Polskie ślady - Najsławniejsi Długosze”, na łamach, którego spisała historię 150 rodów pochodzących z terenów jej przodków. Dzięki Pani Eleonorze podczas jej wizyty w Europie w 2003 r. zostały nawiązane kontakty z potomkami emigrantów z Rozmierzy i okolic. Pani Elenora jest niezaprzeczalnym ambasadorem Gminy Strzelce Opolskiej w Hrabstwie Bandera oraz w całym okręgu San Antonio. Dzięki jej zaangażowaniu młodzież szkolna z terenu naszej Gminy nawiązała aktywny kontakt z młodzieżą z Bandery. Jej Osobiste działania na rzecz budowy kontaktów pomiędzy naszymi miastami, a zwłaszcza ich mieszkańców ma charakter szczególny – jest wyrazem autentycznego płynącego z serca powrotu do korzeni – Ziemi Swych Przodków, ich dziejów i kultury.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2006 r.)

   

Ks. Wolfgang Jośko
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2007r.

Ks. Wolfgang Jośko urodził się 19 czerwca 1957 roku w Zębowicach w powiecie oleskim. Wykształcenie średnie zdobył w Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie otrzymując w 1982 roku święcenia kapłańskie w katedrze opolskiej. Został wikariuszem w parafii Św. Michała w Gliwicach, gdzie zajmował się również duszpasterstwem akademickim. W 1985 roku rozpoczął stacjonarne dzienne studia z zakresu psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1990 roku podjął pracę wikariusza w parafii Św. Zygmunta w Kędzierzynie-Koźlu. 2 lutego 1995 roku został mianowany proboszczem parafii Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, a 19 marca tegoż roku odbyło się liturgiczne wprowadzenie Go na ten urząd. W okresie kilkunastu lat pełnienia swej posługi kapłańskiej w Strzelcach Opolskich daje się poznać jako wspaniały gospodarz, troskliwy duszpasterz, animator kultury, społecznik, a nade wszystko przyjaciel całej strzeleckiej społeczności. Ma w swojej opiece kilka obiektów parafialnych, w tym 3 kościoły oraz 5 innych miejsc kultu religijnego. Dba o ich stan, o czym świadczy między innymi kilkuletnie przygotowanie największej i najpiękniejszej budowli w Strzelcach Opolskich, jaką jest neobarokowy kościół p.w. Św. Wawrzyńca, do obchodów 100 lecia konsekracji oraz permanentna konserwacja naszego najstarszego zabytku strzeleckiego – kościółka Św. Barbary. Poprzez swoje zaangażowanie odmładza kościół, wprowadzając nabożeństwa dla dzieci i młodzieży, rozbudowuje służbę liturgiczną, nawiązuje kontakty ze szkołami, sprawia, że dom katechetyczny tętni życiem.  Jest wszędzie tam, gdzie jest ludziom potrzebny, uczestniczy we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie naszej gminy, niosąc dobre słowo oraz integrując środowisko. Ożywia życie parafialne poprzez organizowanie koncertów i spotkań okolicznościowych, współpracuje w ich organizowaniu z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii, nie tylko jako jej gospodarz, ale również jako członek lokalnej społeczności. Angażuje się w prace charytatywne, współorganizuje zbiórki pomocy dla powodzian, czy najuboższych. Współdziała z parafialną Caritas, organizuje spotkania dla seniorów i ludzi samotnych. Ksiądz Proboszcz jest człowiekiem wielkiego serca oraz podporą dla ludzi. Za swoją działalność otrzymuje w 2000 roku Laur Ziemi Strzeleckiej.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2007 r.)

   

Pawel Hladik
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXXV/293/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009r.

Pan Pavel Hladik urodził się w 1951 r. w Litvinov miejscowości położonej w Czechach. Od 2006 roku pełni funkcję Starosty czeskiego miasta Holice. Wcześniej dał się poznać jako wielki animator partnerstwa pomiędzy Holicami a Strzelcami Opolskimi. Od 2005 r. jest promotorem wzajemnych relacji i wykazuje się ogromnym zaangażowaniem w tworzenie i rozwój obopólnych kontaktów. Szczególnie jest mu bliska współpraca z młodzieżą, przede wszystkim na niwie kulturalnej i sportowej. Jest współtwórcą licznych nie tylko kulturalnych projektów polsko-czeskich ale również w zakresie zawodowym nawiązał bardzo znaczące i daleko idące kontakty pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Współorganizuje corocznie odbywające się międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej i siatkówki między innymi: Międzynarodowego Turnieju „Victoria Cup-Memorial Ladi Vojire” w Holicach, w którym wzięły udział drużyny z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich. Jego dokonania na rzecz wspaniale rozwijającej się współpracy mieszkańców naszych miast, ogromny wkład i osobiste zaangażowanie w tworzenie fundamentów współpracy oraz rozwój przyjacielskich kontaktów pomiędzy Holicami i Strzelcami Opolskimi pozwala stwierdzić, że bez wątpienia jest godny tytułu Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2009 r.)

   

Mikołaj Nagorny
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Pan Mikołaj Nagorny urodził się w 1964 r. w miejscowości Dragomyrczany w powiecie Tyśmienica na Ukrainie. Przewodniczący Rady Rejonu Tyśmienicy na Ukrainie. Od samego początku czyli od 2001 r. osobiście zaangażowany w tworzenie i rozwój kontaktów partnerskich pomiędzy Tyśmienicą i Strzelcami Opolskimi. Efektem jego kontaktów jest współpraca strzeleckich i tyśmienickich przedsiębiorców oraz rolników. Dzięki zapoczątkowanym przez niego wzajemnych kontaktach intensywnie rozwija się współpraca gospodarcza, wymiana kulturalna - występy zespołów folklorystycznych, czy udział w międzynarodowym plenerze, malarsko-rzeźbiarskim w Błotnicy Strzeleckiej. Jako solidny partner przyczynił się do tworzenia i umocnienia kontaktów pomiędzy naszymi miastami. Podczas wizyt na Ukrainie naszych delegacji, zawsze otaczał je wielką serdecznością, życzliwością i gościnnością. Bez żadnych wątpliwości można powiedzieć o Mikołaju Nagornym jako o Ambasadorze Strzelec Opolskich na Ziemi Ukraińskiej. Jego emocjonalne zaangażowanie  i niezwykłe oddanie w tworzenie odpowiedniego klimatu dla rozwoju współpracy pomiędzy Rejonem Tyśmienica i Gminą Strzelce Opolskie już dawno otworzyło granice pomiędzy naszymi państwami. Osoba Pana Mikołaja zasługuje na najwyższe uznanie za dokonania na rzecz zgodnej współpracy mieszkańców naszych miast, za ogromny wkład i osobiste zaangażowanie w tworzenie fundamentów przyjaźni oraz rozwój partnerskich kontaktów pomiędzy Tyśmienicą i Strzelcami Opolskimi.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2009 r.)

   

Krystyna Miszkiniene
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXXV/295/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Pani Krystyna Miszkiniene urodzona w 1960 r. w Rejonie Soletnickim na Litwie – Zastępca Mera Druskininkai. Już od 1996 r. zaangażowana w tworzenie i rozwój kontaktów partnerskich pomiędzy Druskininkai i Strzelcami Opolskimi zwłaszcza w dziedzinie współpracy młodzieżowej oraz urzeczywistniania idei zjednoczenia Europy poprzez budowanie wzajemnych pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami naszych miast. Budowanie wzajemnych przyjacielskich warunków do intensywnego zbliżania naszych społeczności na płaszczyźnie oświaty, kultury, sportu, turystyki i ochrony zdrowia stało się możliwe dzięki nieprzeciętnemu zaangażowaniu Pani Miszkiniene. Inicjator wszystkich projektów młodzieżowych i z udziałem osób dorosłych. Na szczególną uwagę zasługuje wymiana kulturalna i sportowa oraz czteroletni projekt młodzieżowy, który został zakończony i podsumowany w 2008 r. podczas Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w Kampen – współfinansowany co roku ze środków europejskich w ramach programu „Młodzież”. Postawa Pani Krystyny zasługuje na najwyższe uznanie za dokonania na rzecz zgodnej współpracy mieszkańców naszych miast, za ogromny wkład i osobiste zaangażowanie w tworzenie fundamentów współpracy oraz rozwój przyjacielskich kontaktów pomiędzy Druskininkai i Strzelcami Opolskimi. 

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2009 r.)

   

Helmut Albers
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXXV/296/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Pan Helmut Albers – urodzony w 1950 r. w niemieckim Lübeck. Od 1991 r. inicjator międzynarodowych kontaktów „Spotkania z Polską”. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego zaangażowanie w przełamywanie stereotypów i wzajemnych uprzedzeń poprzez zainicjowanie międzynarodowych spotkań młodzieży dwóch narodów Polski i Niemiec „Bez Granic”. Włączenie do realizowanych projektów ponad 100 młodych Strzelczan zaowocowało trwałymi więzami z rówieśnikami z Soest i innymi uczestnikami spotkań. Jest liderem Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych tj. „Środowisko nie zna granic. Od rzeki Jemielnicy do strumienia w Soest” zakończonego wydaniem publikacji z udziałem badań przeprowadzonych przez uczniów ze strzeleckiego Liceum, do której przedmowę napisali Prezydenci Niemiec i Polski; „Stara nowa Ojczyzna”. Bezpośrednio zaangażowany w liczne projekty młodzieżowe na które aktywnie pozyskuje środki finansowe tj. „Młodzież dla Europy”, „Partnerstwo dla przyszłości”, „Od tolerancji do współpracy”, „Woda w nadmiarze” oraz „Śląsk w Europie, Europa na Śląsku” realizowane w naszych miastach. Dzięki jego aktywnej i daleko idącej działalności nakierowanej wszystkich mieszkańców, cel pojednania narodów staje się rzeczywistością. Przyjaźń pomiędzy wschodnią  i zachodnią Europą ma dla Pana Albersa priorytetowe znaczenie. Poprzez wzajemne poznawanie się, własnych tradycji i kultury wybudował „most” pomiędzy walczącymi przodkami dzisiejszej młodej generacji.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2009 r.)

   

Margrit Hrabina Strachwitz von Groβ Zauche und Camminietz
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXXV/297/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Pani Margrit Hrabina Strachwitz von Groß Zauche und Camminetz urodziła się w 1925 r. we włoskiej Florencji. Pomimo tego, że Hrabina mieszka w Niemczech, to jej myśli i serce są obecne na Ziemi Strzeleckiej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż poprzez swoją charytatywną działalność wspiera finansowo organizacje kościelne i kulturalne z terenu gminy Strzelce Opolskie, w tym również z naszych miast partnerskich Tyśmienicy. Pani Margrit jest ofiarodawcą licznych książek i wydawnictw dla szkół i bibliotek z terenu naszej gminy. Zorganizowała wśród mieszkańców Niemiec zbiórkę pieniężną dla poszkodowanych przez huragan mieszkańców Błotnicy Strzeleckiej. Pani Margrit jest osobą skromną, prostą, naturalną i prowadzi ubogi tryb życia. Zawsze pamięta o osobach potrzebujących pomocy i wspiera ich emocjonalnie i finansowo. Zachowanie jej podyktowane jest przez jej wielkie serce, co odczuli również mieszkańcy naszej Gminy. Bez wątpienia jest godna tytułu Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2009 r.)

   

Andreas Gundrum
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XXXV/298/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Pan Andreas Gundrum – urodzony w 1948 r. w miejscowości Barkhausen w Niemczech jest potomkiem – wnukiem i prawnukiem – Burmistrzów Strzelec Opolskich, którzy przez pięćdziesiąt lat pełnienia urzędu troszczyli się o rozwój miasta i dobro jego mieszkańców. Od 1957 r. w mieście Soest odbywają się co dwa lata spotkania Strzelczan organizowane przez Powiatowy Związek Ojczysty „Strzelczan”/Górny Śląsk, którego przewodniczącym był Kurt Gundrum – ojciec Andreasa a od 1991 r. funkcję tę pełni Andreas Gundrum. Z inicjatywy Andreasa Gundrum w 1990 r. powołano w Strzelcach Opolskich Fundację Odbudowy Szpitala, dzięki której w znacznym stopniu przyśpieszono zakończenie remontu i rozbudowę szpitala wraz z jego wyposażeniem. Pan Gundrum jest nie tylko osobą wspierającą samo miasto Strzelce Opolskie, ale jest także partnerem i ambasadorem Ziemi Strzeleckiej, Śląska i Polski w Niemczech. Organizuje wiele konferencji, spotkań i prelekcji, które wzmacniają żywe partnerstwo pomiędzy Polakami i Niemcami i tym samym służą przezwyciężaniu stereotypów i prowadzą do zrozumienia i pojednania między narodami.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2009 r.)

   

Mieczysław Bieniek
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr L/386/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2014 r.

Gen. prof. nadzw. dr Mieczysław Bieniek urodzony 19 czerwca 1951 r. w Krapkowicach – Generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W 1981 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego, a w 1995 r. studia podyplomowe w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii oraz studia zarządzania zasobami obronnymi kraju w Monterrey w USA, ponadto szereg kursów  w zakresie strategii i obronności. W roku 2004 obronił doktorat w zakresie bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej z ponad 3500 skokami na koncie, posiada uprawnienia instruktora spadochronowego armii amerykańskiej, belgijskiej, tureckiej, brytyjskiej i norweskiej. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący. Kolegium Obrony NATO  Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie. Autor wielu opracowań i publikacji na temat bezpieczeństwa i obronności. Specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych. W 2010 r. został awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień generała. Jest doktorem nauk, specjalizując się w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategii wojskowej. Jest autorem wielu podręczników, książek i artykułów z tej dziedziny. Generał Mieczysław Bieniek, jeden z najwyższych dowódców w Wojsku Polskim, jest od dziecka związany z Ziemią Strzelecką. Tu spędził swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze. Mieszkając wraz z rodziną w Kalinowicach, uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Strzelcach Opolskich. Tu w dalszym ciągu mieszka jego rodzina, a on sam co najmniej kilka razy w roku odwiedza Ziemię Strzelecką, z którą jak mówi czuje się bardzo związany, określając ją jako swoją małą ojczyznę, którą odwiedza jak tylko może, ponieważ czuje się tu najlepiej ze wszystkich miejsc, w których było mu dane mieszkać. W 2005 roku wraz z kompanią Wojska Polskiego i orkiestry wojskowej wziął udział w odsłonięciu pomnika „Piety Śląskiej”. W 2008 roku otrzymał też nagrodę specjalną „Laur Ziemi Strzeleckiej".

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2014 r.)

   

Józef Izydorczyk
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr XLII/336/21 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r.

Józef Izydorczyk (ur. 25 września 1927 r., zm. 13 stycznia 2023).

Pan Józef Izydorczyk urodzony w roku 1927, od ponad 50 lat prowadzi zakład cukierniczy w Strzelcach Opolskich. Jest nestorem opolskich cukierników, niekwestionowanym autorytetem wśród braci rzemieślniczej. Na przestrzeni lat Józef Izydorczyk pełnił zaszczytne funkcje w cechu rzemieślniczym m.in.: przewodniczący komisji branży spożywczej, czy przewodniczący komisji rewizyjnej. Przez ponad 25 lat egzaminował rzemieślników branży cukierniczo-piekarniczej. Otrzymał wiele nagród m.in.:
Zasłużony dla Rzemiosła Opolskiego, Złota Odznaka Mistrza (za wychowanie ponad 120 uczniów),  Zasłużony dla Opolszczyzny, Laur Ziemi Strzeleckiej, Kordzik (najwyższe odznaczenie cechowe), Złotą Spinkę NTO. Pan Izydorczyk swój zakład cukierniczy z powodzeniem przekształcił w firmę rodzinną, a sam jest wciąż czynnym przedsiębiorcą. Jest współzałożycielem konsorcjum, które zarejestrowało w Unii Europejskiej pierwszy na Opolszczyźnie produkt regionalny, czyli kołocz śląski. Niezwykle lubiany i szanowany, znany jest ze swej działalności społecznej jako sponsor licznych imprez, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Jest także bardzo doświadczonym, czynnym wędkarzem. Polski Związek Wędkarski nadał mu Złotą Odznakę z Wieńcami. Nazwisko Izydorczyk to dzisiaj prawdziwa marka, jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Strzelcach Opolskich. Józef Izydorczyk wyróżnia się wybitną postawą jako rzemieślnik oraz społecznik.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2021 r.)

   

Rajmund Adamietz
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie nadany Uchwałą Nr LXXIX/647/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2024 r.

Rajmund Adamietz urodzony 8 listopada 1960 r.  w Kadłubie. Podejmując, trzy dekady temu, decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w swoim rodzinnym Kadłubie, uruchomił on długi proces, którego dzisiaj zwieńczeniem jest GRUPA ADAMIETZ -konglomerat przedsiębiorstw działających w różnych obszarach, od świadczenia usług budowlanych w generalnym wykonawstwie, poprzez produkcję nowoczesnych wyrobów budowlanych, drogownictwo, aż po usługi transportowe i sprzętowe. Oprócz tego Rajmund Adamietz podejmuje wyzwania w innych branżach, jak hotelarskiej, spożywczej, rolnej, a nawet medialnej. Jego firmy zatrudniają ponad 1700 osób oraz generują kilka razy tyle miejsc pracy dodatkowo w ramach powiązań gospodarczych. Grupa Adamietz dynamicznie zwiększa obroty, przekraczając obecnie ponad 2 mld zł. rocznego przychodu. Jednocześnie, przy takim rozwoju, jego biznes nadal zachowuje charakter przedsiębiorstwa rodzinnego, gdzie praktycznie cały kapitał zgromadzony jest w rękach rodziny Adamietz. Rajmund Adamietz realizuje filozofię biznesu, który posiada społeczną twarz. Oznacza to rozwój dla firm, które powołał do życia, ale także dla pracowników i ich rodzin. Również rozwój dla gminy Strzelce Opolskie, gdzie mieści się główna siedziba Grupy. W końcu rozwój dla całego województwa opolskiego, gdzie rozlokowane są inne firmy. Jego działania zmieniły krajobraz Strzelec Opolskich, gdy na ruinach fabryki Agromet-Pionier zbudował nowoczesne zakłady. Ma tutaj siedzibę główna firma Grupy – spółka ADAMIETZ, działająca w obszarze generalnego wykonawstwa z silnym zapleczem produkcyjnym. W przebudowanych, nowoczesnych biurowcach i halach produkuje się innowacyjne wyroby, takie jak płyty warstwowe – ARPANEL, konstrukcje stalowe – FORMOPEX, czy profile cienkościenne i obróbki metalowe – PROFILAR. Ten sukces był możliwy dzięki odważnym decyzjom sprzed kilku lat ukierunkowanym na opracowanie innowacyjnych produktów oraz zakup, również przy wsparciu funduszy europejskich, nowoczesnych maszyn do ich wytwarzania. W ciągu 30 lat działalności firma zrealizowała 490 projektów w kraju i za granicą. Najważniejsi kontrahenci z ostatnich kilku lat, to: TESLA, CIECH, EKO-OKNA, IFM, TME, COCA COLA, FERRERO POLSKA, MTU, TOMS, SEGRO, LHOIST POLSKA, PSA OPEL, KGHM/INTERFERIE, VELLUX, DEKADA, STELLANTIS, CEWE, KRONOSPAN, NUTRICIA, GRUPA AZOTY, FAMET, SELT i wielu innych. Skala inwestycji i różnorodność podejmowanych wyzwań jest imponująca. Na koncie firmy Adamietz są spektakularne obiekty przemysłowe, hale produkcyjno-magazynowe,kompleksy mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej i komercyjne. Rajmund Adamietz podejmuje się często realizacji inwestycji niełatwych, lecz istotnych pod kątem społecznym. W gminie Strzelce Opolskie są to np. budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu, renowacja kościółka św. Barbary oraz baszty przy kościele św. Wawrzyńca, przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 8, remont bramy zamkowej oraz budowa domu przedpogrzebowego przy cmentarzu komunalnym. Na terenie Polski to m.in. amfiteatr w Szczecinie, kompleks sportowy w Wieliczce lub ostatnio zakontraktowane – budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i modernizacja Sali Kongresowej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Spółka Adamietz oraz osobiście jej właściciel są laureatami licznych nagród i wyróżnień m.in.: Kryształowy Laur Kompetencji i Umiejętności, Złota Spinki NTO, Laur Ziemi Strzeleckiej, Opolski Super Lider, Diamenty Forbesa, Gazela Biznesu, Filar Śląskiej Gospodarki, Przedsiębiorca Dzieciom, Budowlana Firma Roku i Osobowość Branży, Opolska Nagroda Jakości, Znakomity Przywódca, Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu nagroda Polskiej Agencji Przedsiębiorczości „Made in Poland” oraz Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Raporty renomowanych ekspertów lokują Grupę Adamietz w czołowej dziesiątce największych firm budowlanych w Polsce. Spektakularne projekty biznesowe, które realizuje Rajmund Adamietz, nie przesłaniają mu istotnych aspektów życia społecznego. Angażowanie się w różne formy działalności filantropijnej, wspieranie projektów społecznych i sportowych, jest dla niego czymś naturalnym. Spośród kilkudziesięciu inicjatyw charytatywnych, jako przykłady przywiązania do gminy i regionu niech służą wspieranie na dużą skalę Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka, działalność na rzecz Fundacji „Sanktuarium Góry Św. Anny” oraz wspólnot sołeckich i parafialnych, np. w Kadłubie i Strzelcach Opolskich. Pan Adamietz przyczynia się do rozwoju kultury i sportu w naszej gminie. Rajmund Adamietz, osiągając sukces w działalności gospodarczej, potrafił także zdobyć niekwestionowany szacunek lokalnej społeczności. Prężna, efektywna i wielokierunkowa działalność czyni go wyjątkowym biznesmenem i wyjątkowym społecznikiem. Słowem wyjątkowym człowiekiem, godnym otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Strzelce Opolskie.

(wpis do księgi Honorowych Obywateli Gminy Strzelce Opolskie z 2024 r.)

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H