Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie

Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie

 

 

 
Dofinansowanie Projektu pn.: " Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną 
Działanie 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.10.02.00-16-0021/17-00
 

 

OPIS PROJEKTU

Projekt pn.: " Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie" jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Partnera Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Projekt składa się z dwóch przedsięwziąć ujętych w Lokalnym Planie Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2016-2022.

Rewitalizacja Placu Żeromskiego w Strzelcach Opolskich 

Historia Placu S. Żeromskiego sięga roku 1848, kiedy to wytyczono dzisiejszą ulicę Chopina, a w miejscu osuszonego stawu urządzono nowe centrum miasta tzw. Nowy Rynek (dzisiejszy Plac Stanisława Żeromskiego). Jego zabudowa pochodzi głównie z lat 1850-1870. W tym czasie wybudowano także szereg domów przy ul. Wałowej, Krakowskiej i Lublinieckiej, aż po tzw. Plac stodół, kościół św. Krzyża i gimnazjum (1871 r.).

Zakres działań obejmował remont oraz adaptację placu pozwalając na stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, która stanie się dla mieszkańców atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu, a także wykreowanie wewnątrz placu przestrzeni publicznej przeznaczonej na imprezy rozrywkowo-kulturalne, nasycenie terenu wokół placu zielenią, przy jednoczesnym zachowaniu alei platanów oraz wyizolowaniu terenu rekreacyjnego od miejsc parkingowych. W aranżacji placu nawiązano do patrona - Stefana Żeromskiego, poprzez wykonanie przeszklonych instalacji w formie szklanych domów ("Przedwiośnie"), strugi wodnej ("Wierna rzeka") oraz wykonania ich iluminacji oraz iluminacji samego pomnika. Zostały wykonane również dodatkowe miejsca parkingowe oraz nastąpiła całkowita wymiana nawierzchni placu, w tym nawierzchni ulic przylegających i chodników wraz z wymianą oświetlenia. Wykonano także remont i adaptację podziemia placu, sieci i instalacje elektryczne, sieć wodną oraz kanalizację deszczową.

Remont i adaptacja budynków przy ulicy Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego

Remontowane zabudowania bazują na obiekcie z XIX w. wielokrotnie przebudowywanym w latach powojennych. Dotyczy to zwłaszcza wschodniej ściany będącej niegdyś częścią budynków gospodarczych wchodzących w skład zabudowań zamkowych. W trakcie robót odkryto pozostałości po stajni zamkowej. Elementy te stanowią ważny składnik dziedzictwa historycznego Ziemi Strzeleckiej, dlatego zostały one zabezpieczone i wyeksponowane. W większym budynku utworzona została izba tradycji i archiwum miejskie oraz Centrum Usług Społecznych, udzielające pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, niepełnosprawnym i osobom starszym zamieszkującym gminę Strzelce Opolskie. Stworzono również strefę wspólną, gdzie odbywać się będą spotkania robocze, posiedzenia, komisje, warsztaty i szkolenia. W mniejszym budynku powstanie kawiarnia kulturalna - lokal przygotowany na cele gastronomiczne, który zostanie udostępniony dla spółdzielni socjalnych. 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 7 699 005,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 854 240,74 zł

TERMIN REALIZACJI

Marzec 2022 r.

 

 

 
 
 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H