Strzelecka policja odnotowuje wzmożone próby oszustw "na policjanta". Zachowajcie czujność i ostrzeżcie bliskich seniorów.
Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Zatrzymac smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie

Zatrzymac smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie

Dofinansowanie projektu pn.: "Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie"
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.05: Ochrona powietrza
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.05.00-16-0002/19-00

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej oraz wymiana indywidualnych źródeł ciepła na źródła ciepła bardziej ekologiczne w budynkach, dla których nie ma technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Zakres projektu obejmuje:

  •  Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na źródła ciepła bardziej ekologiczne
  •  Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączania do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Inwestycja przewiduje również instalacje OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła) w ramach zadań likwidacji/ wymiany indywidualnych źródeł ciepła. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, którym jest obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w gminie Strzelce Opolskie. Do osiągnięcia powyższego celu głównego przyczynią się zdefiniowane cele szczegółowe takie jak zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji pyły zawieszonego PM10, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość: 2 713 905,54 zł
Kwota dofinansowania: 763 119,61 zł

TERMIN REALIZACJI

Lipiec 2022 roku

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H