Strona główna Fundusze zewnętrzne Fundusze UE Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą "Eko-Logika"

Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą "Eko-Logika"

 
Dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi pod nazwą "Eko-Logika""
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.02: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.02.00-16-0022/17-00
 
 

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt polegał na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej o zasięgu regionalnym (województwo opolskie), z największą intensywnością działań edukacyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie. Kampania była skierowana do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców , tj. osoby dorosłe, młodzież, dzieci, obejmując różnorodne formy przekazu - szkolenia, lekcje tematyczne, spoty radiowe, telewizyjne, gry i konkursy, warsztaty, konferencje, pikniki - w sposób angażujący odpowiednią grupę docelową. Uwzględniona została również edukacja "door to door" łącząca elementy kształcenia z pozyskiwaniem cennych danych.
Głównymi celami projektu było kształcenie odpowiedzialnych ekologicznie postaw mieszkańców województwa opolskiego i utrwalenie właściwych nawyków  w zakresie sortowania i zagospodarowania odpadów.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

Całkowita wartość projektu: 536 752,19 zł
 
Kwota dofinansowania: 456 174,76 zł

 

TERMIN REALIZACJI

 

 Grudzień 2020 roku
 
 
 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H