Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/fundusze_zewnetrzne/Cyfrowa_Gmina
Drukuj grafikę : tak / nie

Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" 
realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia