Strona pobierana z serwisu BIP

Programy współpracy

 

rok 2023

30 listopada 2022r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LIX/466/2022 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 

Priorytetowe zadania publiczne:

 •  pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 •  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 •  ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 •  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 •  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 •  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 •  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 •  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • turystyka i krajoznawstwo

 

rok 2022

24 listopada 2021r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XLIV/359/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022. 

Priorytetowe zadania publiczne:

 •  pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 •  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 •  ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 •  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 •  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 •  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 •  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 •  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Program współpracy na rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2022-12-05 11:04 Gałka Magdalena 4.42MB
{format} Program współpracy na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
2021-11-29 16:06 Gałka Magdalena 2.37MB
{format} Program współpracy na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 612
2020-12-01 10:21 Gałka Magdalena 580.53KB
{format} Program współpracy na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 936
2019-12-04 08:41 Gałka Magdalena 848.27KB
{format} Program współpracy na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1174
2018-10-24 10:03 Gałka Magdalena 580.83KB
{format} Program współpracy na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1341
2017-12-04 10:21 Gałka Magdalena 2.5MB
{format} Program współpracy na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1489
2017-06-16 12:28 Kozołup Marek 4.61MB
{format} Program współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1466
2017-06-16 12:28 Kozołup Marek 3.7MB
{format} Zmiana w programie współpracy na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1250
2017-06-16 12:28 Kozołup Marek 336.92KB
{format} Archiwalne Programy Współpracy ( od 2006 roku do 2015 roku)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1402
2017-08-01 08:55 Kiszczyk Michał 8.28MB

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H