Strona główna Organizacje pozarządowe Projekt "Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Projekt "Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie z Gminą Strzelce Opolskie realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) „Jesień życia - w dobrej kondycji bez bólu 2” Celem projektu jest umożliwienie dostępu osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych a tym samym zwiększeniu możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawie jakości ich życia.

Aktualności
O projekcie
Dokumenty do pobrania
Zamówienia
Kontakt

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu: 
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek  ul. Pobożnego 1 w Strzelcach Opolskich
pokój nr 16  - I  Piętro  w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00
Informacje tel.: 730 982 641
strona www projektu: www.jesien.scob24.pl

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
"Jesień życia -  w dobrej kondycji bez bólu 2"
Umowa nr RPOP.08.01.00-16-0016/18-00

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
png ulotka dot. projektu "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2" 19-08-08 10:57 1.09MB pobierz plik: ulotka dot. projektu "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2"

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H