Strona główna Organizacje pozarządowe Współpraca niefinansowa

Współpraca niefinansowa

 1. Współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych.
 2. Współorganizowanie obchodów ważnych z punktu widzenia działalności organizacji pozarządowych dni w roku.
 3. Użyczanie bądź wynajmowanie organizacjom pozarządowym na preferencyjnych warunkach lokali z gminnych zasobów.
 4. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym przy organizacji spotkań otwartych z udziałem mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie.
 5. Udostępnianie organizacjom pozarządowym urządzeń i sprzetu technicznego oraz środków transportu.
 6. Umożliwianie organizacjom pozarządowym dostępu do literatury dot. działalności III sektora zgromadzonej w Urzędzie Miejskim.
 7. Przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach.
 8.  Przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy Strzelce Opolskie.
 9. Opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej.
 10. Udzielanie organizacjom pozarządowym rekomendacji.
 11. Obejmowanie honorowym patronatem działań i programów realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 12. Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku, w tym w szczególności w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl
 13. Prowadzenie internetowej bazy danych dot. działalności organizacji pozarządowych.
 14. Wspieranie akcji promującej przekazywanie lokalnym organizacjom pożytku publicznego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 15. Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności z organizacjami pozarządowymi z miast partnerskich.
 16. Udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w nawiązywaniu kontaktów z mediami.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H