Kontakt

 

 
obszar współpracy  nazwa komórki organizacyjnej
 oraz numer telefon do kontaktu
  • wszelkie sprawy dot. współpracy Gminy
  • z organizacjami pozarządowymi

Referat Spraw Społecznych i Promocji
tel. 77 404 93 57, 77 404 93 34

  • imprezy sportowe i rekreacyjne


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich
tel. 77 461 21 81

  • ekologia
  • ochrona zwierząt

Referat  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
tel. 77 54 65 354

  • poradnictwo prawne

Biuro Prawne  
tel. 77 404 93 73

  • honorowy patronat Burmistrza
 
  Sekretarz Gminy
  tel. 77 404 93 89

Organizacje pozarządowe zainteresowane zamieszczaniem w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl komunikatów, informacji, ogłoszeń związanych z prowadzoną działalnością statutową proszone są o kontakt z Referatem Spraw Społecznych i Promocji - tel. 77 404 93 53.

W celu publikacji należy przesłać na adres e-mailowy
1) materiały do publikacji - jako dokument tekstowy,
2) pliki graficzne w formacie: JPG, GIF lub PNG.
W treści e-maila należy podać imię i nazwisko autora wraz z funkcją pełnioną w organizacji pozarządowej.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H