Segregacja

 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji odpadów komunalnych. Segregacja odpadów obowiązkowa jest także w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, ogródki działkowe, itp.). Od tego czy i jak będziemy segregować nasze odpady zależy wysokość opłaty za śmieci. 

Obowiązek segregacji wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5  ust. 1 pkt 3). Wymagania i sposób segregacji określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelce Opolskie.

Na terenie Naszej gminy odpady dzielimy na sześć frakcji:

1. papier (pojemnik/worek w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”)

2. szkło (pojemnik/worek w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”)

3. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (pojemnik/worek w kolorze żółtym z napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”)

4. bioodpady (pojemnik/worek w kolorze brązowym z napisem „BIO”)

5. popiół (pojemnik w kolorze szarym lub srebrnym z napisem „POPIÓŁ”)

6. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik w kolorze czarnym z napisem „POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI” lub „ODPADY ZMIESZANE”).

Przypominamy, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych właściciel nieruchomości może wystawiać wszystkie wytworzone w gospodarstwie odpady komunalne odbierane sprzed posesji w pojemnikach lub workach o odpowiedniej kolorystyce, z wyjatkiem odpadów zmieszanych i popiołu, odbieranych wyłacznie z pojemnika. Ilościowy limit dotyczy wyłącznie bioodpadów - 240 l przy każdym odbiorze.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych i niezamieszkałych odpady odbierane są wyłącznie z pojemnika.

Wystawiane pojemniki winny być dostosowane do obowiazującej kolorystyki  i opisane nazwą odpadu w nich się znajdującego (informacja powyżej). Na każdym pojemniku musi być naklejona nalepka identyfikacyjna (z kodem kreskowym). Niedostosowanie pojemników spowoduje brak ich odbioru.

Pliki do pobrania:

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Stanowisko Ministerstwa Środowiska odnośnie segregacji odpadów 20-08-31 12:59 251.69KB pobierz plik: Stanowisko Ministerstwa Środowiska odnośnie segregacji odpadów
pdf Rozporządzenie w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 23-12-05 14:38 250.24KB pobierz plik: Rozporządzenie w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H