Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości  zobowiązany jest ponosić za na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona jest za każdą osobę zamieszkująca daną nieruchomość (nieruchomosci zamieszkałe) lub za każdy zdeklarowany pojemnik (nieruchomości niezamieszkałe). W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona jest działalność gospodarcza opłatę ponosi się zarówno od osoby jak i od pojemnika (nieruchomości mieszane). Wysokość opłaty naliczana jest na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Numer konta

  • Numery kont, na które należy uiszczać opłatę są generowane i dostarczane po złożeniu pierwszej deklaracji. Każda nieruchomość otrzymuje swój indywidualny numer konta (wyszczególniony również na blankietach opłat).
  • Jeżeli deklaracja zostanie złożona osobiście w Urzędzie Miejskim w Referacie Zarządzania i Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi, numer konta otrzymasz od razu. Gdy zostanie wysłana pocztą lub przez platformę ePUAP, numer konta otrzymasz taką samą drogą jak złożyłeś deklarację.

Termin płatności

  • Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości zamieszkanej, niezamieszkanej lub mieszanej to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest z dołu, w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty  (czyli np. za styczeń musisz zapłacić do 5 lutego danego roku).
  • Jeśli złożyłeś deklarację dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej  (np. domek letniskowy) to termin płatności mija 15 września danego roku i jest to opłata jednorazowa za cały rok.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H