PSZOK EKO BOX

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „EKO BOX”

♻ Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO - BOX” funkcjonuje w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a.

♻ Przedsięwzięcie pn. „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Operatorem PSZOK są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich (ul. A. Mickiewicza 10).

♻ W punkcie EKO BOX mieszkańcy Gmin: Strzelce Opolskie i Jemielnica, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą pozostawiać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne i odpady problematyczne.

♻ Od 1 września 2021 r. odpady przyjmowane są tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość dostarczającego odpady oraz po podpisaniu oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie gminy Strzelce Opolskie lub gminy Jemielnica i ponoszeniu opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz jednej z tych gmin.

Odmowa podpisania oświadczenia będzie skutkowała odmową operatora PSZOK przyjęcia dostarczanych odpadów do Punku EKO BOX.

♻ Punk EKO BOX przyjmuje odpady wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.  Odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze) nie będą przyjmowane.

♻ W Punkcie EKO BOX, do dyspozycji mieszkańców Gminy jest przyczepka samochodowa oraz niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD.

♻ Na terenie Punktu EKO BOX obowiązuje "regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie"

EKO BOX przyjmuje:

 • papier (np.: puste i złożone opakowania papierowe i tekturowe, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, foldery reklamowe),
 • szkło (butelki ze szkła białego i kolorowego, opróżnione słoiki bez nakrętek, butelki po sokach, szyby),
 • metale (puste opakowania metalowe po artykułach spożywczych np. konserwach, orzeszkach, mleku skondensowanym, karmach dla zwierząt, aluminiowe puszki po napojach, metalowe
 • zakrętki z butelek, słoików, kapsle, drobne elementy metalowe takie jak śrubki, nakrętki, klucze z zamków),
 • tworzywa sztuczne (zgniecione opakowania PET np.: po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, opróżnione pojemniki (kubeczki) i opakowania po produktach mlecznych np.: po jogurcie, śmietanie, serkach, margarynie,
 • puste opakowania po chemii gospodarczej np.: butelki po płynach do prania, płukania tkanin, mycia naczyń; czyste folie spożywcze, reklamówki i woreczki foliowe) – bez zmian
  opakowania wielomateriałowe (puste i złożone kartony po mleku, śmietanach, sokach),
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie),
 • odpady kuchenne (obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie, herbacie, skorupki jaj),
 • odpady wielkogabarytowe – wprowadzono ograniczenie 500 kg odpadów wielkogabarytowych na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości, nadwyżkę można oddać za opłatą
  tekstylia (odzież, obuwie, koce, pościel, itp.),
 • zużyte opony (z pojazdów o ładowności do 3,5 t w maksymalnej ilości 4 sztuk z jednej nieruchomości zamieszkałej rocznie, odpad komunalny dostarczony w ilości powyżej limitu przyjmowany jest systemie zarządu składowiskiem),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach, (np. lakiery, rozpuszczalniki, farby, zużyte oleje), powstające w gospodarstwach domowych),
 • odpady budowlane, rozbiórkowe, poremontowe oraz izolacyjne stanowiące odpady komunalne – 500 kg z jednej nieruchomości na rok kalendarzowy (łącznie wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych), nadwyżkę można oddać za opłatą.
 • Punkt nie  przyjmuje papy odpadowej – odpady należy przekazać do instalacji komunalnej bądź firmy utylizującej odpady niebezpieczne (listę firm przyjmujących ten rodzaj odpadów można uzyskać w Referacie Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy ul.  M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich, bądź telefonicznie 77 546 53 41-42

Chcąc oddać swoje odpady poremontowe, mieszkańcy muszą podzielić je wg kategorii:

 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające  odpadów niebezpiecznych np. odpady z betonu, gruz ceglany, materiały ceramiczne, terakota, glazura, inne płytki ceramiczne, kawałki płyt gipsowo-kartonowych, 
 • usunięte tapety i okleiny,
 • materiały izolacyjne np. styropian, wełna mineralna 
 • odpady z demontażu z drewna np. okna i drzwi (bez szyb), ościeżnice, panele, deski,
 • odpady szklane: szyby, lustra, szyby z kabin prysznicowych
 • odpady metalowe:  krany, wanny metalowe i żeliwne, kaloryfery, rury, metalowe profile kabin prysznicowych, profile aluminiowe 
 • odpady z tworzyw sztucznych: brodziki, wanny, rury, ramy okien PCV, wiaderka, folia budowlana, kabiny prysznicowe i ich elementy wykonane z tworzywa np. płyty plexi 
 • opakowania po farbach, klejach i zaprawach, silikonach 
 • opakowania ciśnieniowe po farbach w sprayu, piankach montażowych,

Odpady niebezpieczne typu farby, lakiery, rozpuszczalniki powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta pozwalające na identyfikację odpadu (np. etykietę).

ZANIM ODDASZ, ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY TWOJE ODPADY BYŁY:

 • odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone,
 • umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach zawierających informacje o  zawartości (dot. odpadów w postaci płynnej),
 • możliwe do identyfikacji,
 • opróżnione z zawartości, dotyczy m.in. odpadów wielkogabarytowych,

UWAGA! PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW ZMIESZANYCH

EDUKACJA W PSZOK

Istotnym elementem PSZOK jest jego charakter edukacyjny.

Na terenie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się ścieżka edukacyjna skałdajaca sie z 10 tablic edukacyjnych, z których w prosty, ale ciekawy sposób mieszkańcy mogą przypomnieć sobie zasady postępowania z odpadami oraz zapoznać się z funkcjonującym w gminie systemem gospodarowania odpadami. Dla najmłodszych mieszkańców ścieżka została doposażona w interaktywna tablicę stanowiacą wsparcie w efektywnym kształceniu dzieci w zakresie segregacji odpadów. 

GODZINY OTWARCIA:
♻ Kwiecień – wrzesień:
Wtorek– czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 10.00 - 18.00
Sobota 7.00 – 15.00                                             
♻ Październik – Marzec:                           
Wtorek – piątek 8.00 – 16.00                 
Sobota 7.00 – 15.00
W każdy poniedziałek, Wielką Sobotę i Wigilię Bożego Narodzenia PSZOK jest nieczynny.

INFORMACJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU EKO BOX  UDZIELA:

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELCE OPOLSKIE:
♻ Urząd Miejski – Referat Zarzadzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
(ul. M. Prawego 21, Strzelce Opolskie, I piętro, pok. nr 106)
Tel.: 77 546 53 40, 77 546 53 41, 77 546 53 42
e-mail: 
strona www: www.odpady.strzelceopolskie.pl

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JEMIELNICA:
♻ Urząd Gminy Jemielnica - Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska (ul. Strzelecka 67, Jemielnica, pok. nr 8)
Tel.: 77 46 23 513, 77 46 23 500
e-mail: 
strona www: www.odpady.jemielnica.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX, Szymiszów, ul. Dworcowa 7a
Tel. 77 461 79 89 
♻ Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Strzelcach Opolskich, ul. A. Mickiewicza 10 - Dział Oczyszczania Miasta (ul. A. Mickiewicza 2, parter)
Tel.: 77 461 36 49 wew. 1,
e- mail: 
strona www: www.pukim-strzelceopolskie.pl 

          

Pliki do pobrania:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H