Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w Gminie Strzelce Opolskie

Istotnym elementem sprawnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami w Gminie Strzelce Opolskie jest prowadzenie stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców.    W ramach prowadzonych działań realizowane są m.in. zadania:

  • wydawanie i kolportaż ulotek  i broszurek informacyjnych, 
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych w punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie,
  • organizowanie przedstawień teatralnych o tematyce poświęconej gospodarce odpadami, selektywnej zbiórce odpadów komunalnych oraz szeroko rozumianej ochronie środowiska,
  • organizowanie zbiórek surowców wtórnych,
  • wydawanie pomocy edukacyjnych,
  • itp.

Realizacja zadań składajacych się na kampanię edukacyjno-informacyjną wpływa na poszerzenie wiedzy mieszkańców gminy na temat poprawnej segregacji odpadów oraz konsekwencji wynikąjacych z zanieczyszczenia środowiska naturalnego np. spalania odpadów, dzikich wysypisk. Gmina duży nacisk w swoich działaniach kieruje na promocję Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie oraz na upowszechnianie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "u źródła", a także uświadamianie mieszkańców w zakresie poszanowania środowiska naturalnego. Przyzwyczajenia oraz nawyki praktykowane od najmłodszych lat, w dalszym ciągu skutkują pojawieniem się nielicznych już "dzikich wysypisk" oraz spalaniem odpadów w przydomowych piecach. Dlatego Gmina tak duży nacisk kładzie na edukację ekologiczną skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, by pokazać młodym ludziom jak ważny jest szacunek do środowiska naturalnego i jakie będą konsekwencje jego zanieczyszczania w przyszłości. Kampania skierowana głównie do młodego odbiorcy ma za zadanie rozwijanie u niego potrzeby dbania o środowisko, podnoszenie wiedzy na temat ekologii oraz uświadomić, że segregacja odpadów ma sens. 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H