do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/turystyka/pomnik_mysliwca_w_rynku
Drukuj grafikę : tak / nie

Pomnik myśliwca w Rynku

pomnik myśliwego

Historia pomnika nierozerwalnie wiąże się z pochodzeniem nazwy miasta- Strzelce. Jedna z wersji utrzymuje, że miasto zawdzięcza swą nazwę zamieszkującym na tych terenach we wczesnym średniowieczu strzelcom książęcym, myśliwym, którzy w strzeleckich lasach polowali wraz z księciem na licznie występującą tu zwierzynę.

Stulecia mijały, brak było symbolu miasta. W 1929 r., na zlecenie strzeleckiego magistratu, gliwicka firma Entw. U. Geg. im Hűttenamt wybudowała studzienkę ze średniowiecznym strzelcem, myśliwym ze spiżu.

Pomnik po współczesne czasy mieszkańcom i turystom kojarzy się z piastowskimi narodzinami miasta i symbolizuje rodowód nazwy: Strzelce.