Mury miasta

Mury miasta
 

W dobie średniowiecza przez Strzelce przebiegał stary szlak handlowy Wrocław - Opole - Kraków. U wlotu szlaku do miasta na zachodzie stanęła brama opolska, u wylotu brama krakowska. Bramy były zbudowane w kształcie szyi przerzuconej przez fosę miejską. Nad bramami (10 m za kościołem Bożego Ciała) wznosiły się wieże.

Mury miasta biegły od bramy krakowskiej do dzwonnicy (w pobliżu kościoła parafialnego), a dalej linią dzisiejszych murów okalających powyższy kościół, przez ogród farny do bramy opolskiej. Stąd przez plac kościoła p.w. Bożego Ciała do zamku.

Rolę umocnień miejskich od strony południowej spełniał zamek strzelecki, za którym rozciągały się rozległe bagna. Stawy i bagniska otaczały miasto od południa i zachodu, dlatego też w tym miejscu wykopanie głębokiej fosy okazało się zbyteczne. Stanowiła ona natomiast ważny element umocnień miasta od strony północnej i wschodniej, pozbawionych naturalnych przeszkód w dostępie do strzeleckiego grodu.

Przy rozbudowie miasta zasadnicza linia szlaku handlowego (Wrocław - Kraków) nie została naruszona. Północną część miasta - od bramy krakowskiej do opolskiej - otaczał w XVII -XVIII w. nadal mur. Mury z kolei opasało "dość szerokie bagniste koryto", ciągnące się od bramy opolskiej do krakowskiej. Fosa wpadała w pobliżu bramy opolskiej do rowu prowadzącego od zamku, tworząc tzw. wodę adamowicką, płynącą do stawu w Nowej Wsi.

W latach 1816-25, z powodu rozbudowy drogi Wrocław - Opole - Strzelce - Bytom, przerwano mury miejskie. Dziś istnieją jedynie fragmenty muru średniowiecznego, który okalał miasto - naprzeciw kościoła p.w. Bożego Ciała przy ulicy Opolskiej oraz od strony północnej - przy zabytkowej baszcie obok kościoła p.w. św. Wawrzyńca.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H