Program CZYSTE POWIETRZE

Baner Czyste Powietrze Gm. Strzelce Op.

W Gminie Strzelce Opolskie działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

Czyste Powietrze to kompleksowy program poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotacja nie jest udzielana dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program składa się z trzech części w zależności od osiąganych dochodów.

Część I Podstawowy Poziom dofinansowania - dla wnioskodawców o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł;

Część II Podwyższony poziom dofinansowania - dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty

a)      1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b)      2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część III Najwyższy poziom dofinansowania - dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty

a)      1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b)      1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Dotacja może wynosić łącznie do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, łącznie do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Gmina Strzelce Opolskie w dniu 28 maja 2021 r. podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w sprawie partnerstwa w programie „ Czyste powietrze”.

W ramach partnerstwa w Gminie Strzelce Opolskie prowadzony jest  Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” w ramach Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ul. Marka Prawego 21, pok. 107).

Informacje można uzyskać również pod nr tel. 77 546 53 50 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

http://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 Mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie uzyskali już dofinansowanie w łącznej kwocie 6 112 571,51 zł

 zestawienie

 

PUNKTY INFORMACYJNE

Adres e-mail: 

tel. 77 45 37 611,

tel. 77 44 78 000

tel. 77 45 67 872

tel. 77 45 37 611 wew. 142, 111, 155

INFOLINIA OGÓLOPOLSKA CZYSTEGO POWIETRZA tel. 22 340 40 80

Ponadto informujemy, że w przypadku osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713) w sprawie określenia wzoru żądania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Zaświadczenia wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich ( ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie) tel.  77 463 08 70.

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
jpg Gminny Punkt obraz 21-06-18 11:53 285.94KB pobierz plik: Gminny Punkt obraz
jpg Baner CzP 21-06-18 12:05 284.99KB pobierz plik: Baner CzP
pdf Statystyki 30.06.2023 23-07-26 09:01 103.67KB pobierz plik: Statystyki 30.06.2023
pdf Komunika CzP 23-08-08 07:49 523.87KB pobierz plik: Komunika CzP

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H