do góry
Strona główna Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

12 Lutego 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
 
Burmistrz Strzelec Opolskich działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/432/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 wydał w dniu 12 lutego 2019r. Zarządzenie Nr  32/2019  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dot. realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegóły w załączniku: http://bip.strzelceopolskie.pl/inne/aktualne_otwarte_konkursy_ofert/otwarty-konkurs-ofert-na-zadanie-z-zakresu-dzialalnosci-na-rzecz-rodziny-macierzynstwa-rodzicielstwa-upowszechniania-i-ochrony-praw-dziecka/idn:2177.html 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H