Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/sport/referat_sportu_i_rekreacji
Drukuj grafikę : tak / nie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich

ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce Op. tel. 77 410 94 10