Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/suche_lany
Drukuj grafikę : tak / nie

Suche Łany


Sołtys: Arnold Kozioł
Telefon: 511-024-533
www: http://www.suchelany.com

Rada Sołecka :
1. Jolanta Jokiel - przewodnicząca

2. Roman Cytera
3. Sebastian Kałuża
4. Patrycja Ploch
5. Henryk Rudner

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :