Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/polozenie
Drukuj grafikę : tak / nie

Położenie

Gmina Strzelce Opolskie liczy 30 tysięcy mieszkańców, w tym miasto około 18 tysięcy. Powierzchnia całej gminy to 202 km2, z czego 30 km2 przypada na miasto.

Strzelce Opolskie położone są na pograniczu województwa opolskiego ze śląskim, na zachodnim skraju Wyżyny Śląskiej, na północno-wschodnim stoku grzbietu Góry Chełmskiej. Graniczy bezpośrednio z następującymi gminami: Gogolin, Izbicko, Jemielnica,  Kolonowskie, Leśnica, Toszek, Ujazd, Wielowieś i Zdzieszowice.

cytat
 

Punkt niwelacyjny położony przy studni ratuszowej w Strzelcach Opolskich określa wysokość 233,7 m. n.p.m. Najwyższym wzniesieniem na terenie gminy jest Góra Kamienna w Ligocie Dolnej 310 m. n.p.m.
Układ geologiczny gminy tworzą głównie osady wapienia muszlowego triasu opolskiego. Duży wpływ na krajobraz wywierają pośrednio skały wapienne. Obszar wapienny obfituje w źródła tworzące stawy. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest źródło w Rożniątowie. Przez teren gminy przepływają rzeki Jemielnica i Piotrówka, mają też swoje źródła potoczki Jędrynie, Rozmierz i Sucha.