Strona główna Aktualności

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

01 Marca 2023
kategoria:
Aktualności

Każdego roku 1 marca obchodzimy Światowy Dzień Obrony Cywilnej (World Civil Defence Day). Święto ustanowiło zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (The International Civil Defence Organisation, ICDO) w 1990 roku. Data święta nie jest przypadkowa, 1 marca upamiętnia wejście w życie konstytucji ICDO, jako organizacji międzyrządowej w 1972 roku.

Szczegółową listę zadań obrony cywilnej zawiera, ratyfikowany przez Polskę w 1992 roku, Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku.

W rozumieniu Protokołu (rozdział VI art. 61) określenie Obrona Cywilna oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania:

 • służba ostrzegawcza;
 • ewakuacja;
 • przygotowanie i organizowanie schronów;
 • obsługa środków zaciemnienia;
 • ratownictwo;
 • służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
 • walka z pożarami;
 • wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
 • odkażanie i inne podobne działania ochronne;
 • dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 • doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 • doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
 • doraźne grzebanie zmarłych;
 • pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
 • dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej to niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle.

 

                                                                   

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H