Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/ekologia/Projekt_LIFE
Drukuj grafikę : tak / nie

Projekt LIFE

logo

Gmina Strzelce Opolskie realizuje Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego”, LIFE GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Opolskie, angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro, z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Projekt LIFE realizowany na terenie Województwa Opolskiego w terminie: październik 2020 – wrzesień 2022.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania, wspierającego wdrożenie POP. Wszystkie poziomy samorządu województwa opolskiego (gmina, powiat, województwo) powinny stosować te przepisy w praktyce.
Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.
W ramach przedmiotowego projektu w Urzędzie Gminy w Strzelcach Opolskich został zatrudniony Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza, który informuje mieszkańców o możliwościach poprawy jakości powietrza oraz doradza w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.

Osoby zainteresowane, przyjmowane są w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, który mieści się na ulicy Marka Prawego 21.

Więcej informacji o Projekcie LIFE pod adresem:  https://powietrze.opolskie.pl/