Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/ekologia/CEEB
Drukuj grafikę : tak / nie

CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 

baner

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Deklarację można złożyć w formie:

elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ (sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.).
papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Strzelce Opolskie deklarację pisemną należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelacach Opolskich - pl. Myśliwca 1  lub w ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska - ul. M. Prawego 21 (piętro I, biuro 110)

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca  ma 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajduje się pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Wzory deklaracji dostępne w załączeniu

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
png CEEB_baner 22-02-14 12:58 260.07KB pobierz plik: CEEB_baner
pdf deklaracja_A_v.1.5 22-12-07 09:00 307.57KB pobierz plik: deklaracja_A_v.1.5
pdf deklaracja_B_v.1.5 22-12-07 09:01 340.65KB pobierz plik: deklaracja_B_v.1.5