do góry
Strona główna Aktualności

Zaproszenie do współpracy w trakcie Dni Ziemi Strzeleckiej 2019

15 Lutego 2019
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje,
że w dniach 1 - 2 czerwca 2019 roku odbędą się
Dni Ziemi Strzeleckiej

oraz zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu i wyłączność prowadzenia:

1. wesołego miasteczka,
2. gastronomii,
3. sprzedaży napojów.

Oferty należy składać odrębnie na każdy rodzaj działalności.
W referacie Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego dostępne są założenia dotyczące prowadzenia wesołego miasteczka, gastronomii i sprzedaży napojów podczas Dni Ziemi Strzeleckiej (tel. 77 404 93 58, e-mail: )

Oferty powinny zawierać:
- dane oferenta oraz opis jego dotychczasowej działalności,
- zakres oferowanych usług,
- proponowaną odpłatność brutto wraz z 23% podatku VAT.

Oferty pisemne należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1 w terminie do 25 lutego 2019 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Dni Ziemi Strzeleckiej” oraz z oznaczeniem jakiego typu wyłączności oferta dotyczy: „wesołe miasteczko” „sprzedaż napojów” lub „gastronomia”.
Oferty można również składać pocztą elektroniczną na e-mail: w terminie i z dopiskiem w temacie maila jak wyżej. Po złożeniu oferty mailem, należy powiadomić o tym telefonicznie organizatorów pod nr tel. 77 404 93 58.

Istnieje możliwość złożenia oferty na połączone dwie lub trzy wyłączności – z oznaczeniem „oferta łączona”. Jeżeli taka oferta będzie korzystniejsza niż suma najkorzystniejszych pojedynczych wyłączności, organizator zastrzega sobie prawo wybrania takiego rozwiązania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 25 lutego o godz.11:15.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kwota odpłatności za dzierżawę terenu.

Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wys. 1.000,00 zł za każdą złożoną ofertę. Wpłaty wadium można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w banku Spółdzielczym w Leśnicy oddział Strzelce Opolskie lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do 25 lutego 2019 r., do godz. 11:00.
Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego konkurs, zostanie zaliczone w poczet umowy dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom przelewem w ciągu trzech dni od daty konkursu.

Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H