do góry
Strona główna Aktualności

Zaproszenie dla przedsiębiorców na Dni Ziemi Strzeleckiej

12 Lutego 2018
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje,
że w dniach 2 – 3 czerwca 2018 roku odbędą się
Dni Ziemi Strzeleckiej

 oraz zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dzierżawę terenu i wyłączność prowadzenia podczas Dni Ziemi Strzeleckiej:
1. wesołego miasteczka,
2. sprzedaży napojów.
Oferty należy składać odrębnie na każdy rodzaj działalności.
W referacie Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego dostępne są szczegółowe założenia dotyczące prowadzenia wesołego miasteczka  i sprzedaży napojów podczas Dni Ziemi Strzeleckiej (tel. 77 404 93 58, e-mail: ).

Oferty powinny zawierać:
- dane oferenta oraz opis jego dotychczasowej działalności,
- zakres oferowanych usług,
- proponowana odpłatność brutto za dzierżawę terenu wraz z 23% podatku VAT,
- dowód wpłaty wadium.
Oferty pisemne należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego, 47-100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca 1 w terminie do 22 lutego 2018 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Dni Ziemi Strzeleckiej” oraz z oznaczeniem jakiego typu wyłączności oferta dotyczy: „wesołe miasteczko”, „sprzedaż napojów”.
Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: , w terminie i z dopiskiem w temacie maila jak wyżej. Po złożeniu oferty mailem, należy powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatorów pod nr tel. 77 404 93 58.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 22 lutego 2018 r. o godz. 11:15.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kwota odpłatności za dzierżawę terenu.

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł za każdą złożoną ofertę. Wpłaty wadium można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w banku Spółdzielczym w Leśnicy oddział w Strzelcach Opolskich lub w kasie Urzędu Miejskiego do 22.02.2018 r., do godziny 11:00.
Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego konkurs, zostanie zaliczone w poczet umowy dzierżawy. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej konkurs od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom przelewem w ciągu trzech dni od daty konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H