do góry
Strona główna Aktualności

Termin opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

18 Września 2017
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Przypominamy handlowcom i restauratorom sprzedającym alkohol, że 30 września mija termin wnoszenia III raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uwaga! Mimo, że ostatni dzień września przypada w sobotę, termin opłat nie podlega przesunięciu na pierwszy poniedziałek października.

Zgodnie z przepisami prawa, niedokonanie opłaty w ustawowym terminie, czyli do 30.09., spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia lub konieczność uiszczenia dodatkowej, wysokiej należności.

Opłaty mogą być wnoszone w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek Gminy:
Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Opolskie 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001,
z tym że kwoty muszą być zaksięgowane na koncie gminy nie później niż do 30 września.

Wysokość opłat i sposób ich obliczania nie uległy zmianie. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inicjatyw Gospodarczych, tel. 77 404 93 58.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H