do góry
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
http://www.strzelceopolskie.pl/main/aktualnosci/Wniosek-LKS-Plon-Blotnica-Strzelecka/idn:10173
Drukuj grafikę : tak / nie

Wniosek LKS „Plon” Błotnica Strzelecka

06 Sierpnia 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z art. 6 pkt.2  Uchwały Nr XL/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2719 z późn.zm.) postanawiam zamieścić wniosek Ludowego Klubu Sportowego "Plon" Błotnica Strzelecka pn. „Umożliwienie mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie udziału w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej” z dnia 4 sierpnia 2020r. (data wpływu do Urzędu):
·         w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strzelceopolskie.pl
·         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
·         w miejskim serwisie internetowym http://www.strzelceopolskie.pl w zakładce "Organizacje samorządowe" 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku może zgłosić uwagi do wniosku w Kancelarii Urzędu Miejskiego (Ratusz, parter- biuro nr 1).

Więcej szczegółów na stronie BIP Urzędu Miejskiego - <kliknij_tutaj>