do góry
Strona główna Aktualności

Ważne zmiany w prawie

03 Stycznia 2019
kategoria:
Aktualności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności .

1 stycznia 2019r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stają się ich właścicielami. Należna z tego tytułu dotychczasowemu właścicielowi opłata w wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia wnoszona będzie przez okres 20 lat.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018r. wyraziła zgodę na udzielenie następujących bonifikat:
1) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, po przekształceniu;

3) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, po przekształceniu;

4) 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku, po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, po przekształceniu.

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Zarządem Mienia Komunalnego. Tel. 77 461 99 00

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H