Strona główna Turystyka Parki krajobrazowe i rezerwaty Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"

Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"

Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. Zajmuje obszar 5778 ha, a jego otulina wynosi 7950 ha. Około 47% powierzchni Parku wchodzi w skład gminy Leśnica, a pozostała część leży w obrębie gmin Zdzieszowice, Gogolin, Izbicko, Strzelce Opolskie i Ujazd.

Utworzenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" miało na celu szczególną ochronę jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Sama Góra Św. Anny to najwyższe wzniesienie na obszarze całego Garbu Chełmu o wysokości 400,4 m n.p.m. Góra Św. Anny stanowi triasową strukturę geologiczną zbudowaną z wapieni muszlowych, poprzebijanych miejscami przez skały bazaltowe pochodzenia wulkanicznego. Na terenie Parku występują formy krasowe, m. in. leje zapadliskowe, wąwozy oraz jedna jaskinia. Do walorów krajobrazowych zaliczyć należy również dwa niezwykle ciekawe rezerwaty przyrody.

W rezerwacie geologicznym "Góra Św. Anny" (2,68 ha) ochronie podlega strefa kontaktu wulkanitów ze skałami osadowymi triasu i kredy. W rezerwacie florystycznym "Ligota Dolna" przedmiotem ochrony jest roślinność kserotermiczna. Na Górze Św. Anny zarejestrowanych zostało 832 gatunki roślin, w tym 31 chronionych, 11 częściowo chronionych oraz 21 górskich. W tutejszym drzewostanie powszechnie występującą: buk, dąb, brzoza, modrzew, jawor, grab, olsza, jesion, świerk i sosna.

Bogata jest również fauna rejonu Góra Św. Anny. Wymienić należy tutaj jelenie, sarny, dziki, borsuki, lisy, kuny, tchórze, jeże, zające, wiewiórki; prawdopodobnie występuje suseł moręgowany. W lasach i zadrzewieniach gnieździ sięponad 50 gatunków ptaków. Dominują ptaki drapieżne: myszołów, pustułka, jastrząb, krogulec, kobuz. w buczynach gniezdżą się dość rzadkie ptaki: gołąb siniak i muchołówka mała, a na słabo porośniętych roślinnością stokach występuje rzadki ptak kląskawka. Na szczycie Góry Św. Anny zlokalizowana jest bazylika św. Anny wraz z klasztorem franciszkanów stanowiąca miejsce pielgrzymkowe. Na terenie Parku znajduje się ponad 200 zabytków architektury i budownictwa.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H