Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/sucha
Drukuj grafikę : tak / nie

Sucha

 

Sołtys: Bogusław Farion
Telefon: 607-036-208
www: http://sucha.opx.pl

Rada Sołecka :
1. Bernard Kała - przewodniczący

2. Rajmund Gawlik
3. Krzysztof Ostrowski
4. Teresa Piechota
5. Krzysztof Piontek
6. Jacek Polok
7. Andrzej Skowronek
8. Bernard Skowronek
9. Jan Zubek

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :