Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/rozmierz
Drukuj grafikę : tak / nie

Rozmierz

 

Sołtys: Róża Willim
Telefon: 500-518-505
www: http://www.rozmierz.blogspot.com

Rada Sołecka :
1. Bernard Mróz - przewodniczący

2. Lech Adamowicz
3. Teresa Chudala
4. Teresa Cichoń
5. Artur Glinka
6. Gabriela Niedworok
7. Bernard Spachowski

Teren sołectwa obejmuje obwód łowiecki :