Ostrzeżenie meteorologiczne 3. stopnia - burze!

Rozmierz

 

Sołtys: Róża Willim
Telefon: 500-518-505
www: http://www.rozmierz.blogspot.com

Rada Sołecka :
1. Bernard Mróz - przewodniczący

2. Lech Adamowicz
3. Teresa Chudala
4. Teresa Cichoń
5. Artur Glinka
6. Gabriela Niedworok
7. Bernard Spachowski

 • Liczba mieszkańców: 465
 • Odległość od siedziby gminy: 8 km
 • Ilość posesji: 59
 • Użytkownicy gospodarstw rolnych: 44
 • Podatnicy podatku od nieruchomości: 15
 • Ilość i długość ulic administrowanych przez UM: 9 / 4,50 km
 • Ilość i długość dróg transportu rolnego: 48 / 17,40 km
 • Powierzchnia użytków rolnych: 598,69 ha
 • Ogólna powierzchnia sołectwa: 657 ha
 • Wskaźnik bonitacji gleb: 0,88

Teren sołectwa obejmuje obwód łowiecki :

 • obwód nr 86,87 - administrowany przez koło łowieckie „Jeleń” Strzelce Op.
 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H