Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/nowa_wies
Drukuj grafikę : tak / nie

Nowa Wieś


Sołtys: Grzegorz Kozioł
Telefon: 693-024-873

Rada Sołecka :
1. Joanna Galikowska-Kozioł - przewodnicząca

2. Joachim Barteczko
3. Patryk Foik
4. Adrian Stiller
5. Karolina Koptoń

Teren sołectwa obejmuje obwód łowiecki :