Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/mokre_lany
Drukuj grafikę : tak / nie

Mokre Łany


Sołtys: Jerzy Lubiński
Telefon: 609-112-035

Rada Sołecka :
1. Ryszard Greb - przewodniczący

2. Robert Cichoń
3. Marek Koprek
4. Adam Kunce
5. Ewa Kunce
6. Krzysztof Mika
7. Marek Zarębski

Teren sołectwa obejmuje obwód łowiecki :