Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/grodzisko
Drukuj grafikę : tak / nie

Grodzisko

 


Sołtys: Roman Gawlik 
Telefon: 697-683-450
www: http://www.grodzisko.org

Rada Sołecka :
1. Barbara Feluks - przewodnicząca

2. Kornelia Bok
3. Marian Czyrnia
4. Dorota Gawlik
5. Eugeniusz Gawlik
6. Arkadiusz Jata
7. Hubert Kalla
8. Marcin Pietruszka
9. Katarzyna Piosek

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :