Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/miasto_i_gmina/farska_kolonia
Drukuj grafikę : tak / nie

Farska Kolonia


Sołtys: Jerzy Woźniak
Telefon: 661-836-241

Rada Sołecka :
1. Małgorzata Miszczuk - przewodnicząca

2. Krzysztof Bukański
3. Iwona Grabiec
4. Beata Kopa
5. Sebastian Miszczuk

Teren sołectwa obejmują obwody łowieckie :