Strona główna Komunikaty

Komunikaty

Znaleziono: 2324.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • Boisko wielofunkcyjne dostępne dla wszystkich zai 19 Października 2006

  Boisko wielofunkcyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich informuje, że decyzją Burmistrza Strzelec Opolskich nowo oddany obiekt sportowy - boisko wielofunkcyjne z syntetyczna trawą i sztucznym oświetleniem - do dnia 5 listopada 2006 roku jest bezpłatnie udostępniony dla wszystkich zainteresowanych. Drużyny składające się z zawodników niepełnoletnich mogą korzystać z boiska tylko pod opieka osób dorosłych, które pełnią

 • Decyzja środowiskowa dot. remontu dróg na tzw. O 17 Października 2006

  Decyzja środowiskowa dot. remontu dróg na tzw. Osiedlu Milionerów

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) ZAWIADAMIA SIĘ, że na wniosek z dnia 18 lipca 2006r. Pani Elżbiety Kurzewskiej Usługi Projektowe z sie-dzibą przy ul. Goździków 45 w Kędzierzynie Koźlu działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza

 • Szanowni Państwo. 12 Października 2006

  Szanowni Państwo.

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Szanowni Państwo.   Od momentu premiery nowej strony internetowej www.strzelceopolskie.pl otrzymujemy wiele bardzo życzliwych i przyjaznych e-maili z kraju i zagranicy. W zdecydowanej większości nasz serwis internetowy przyjmowany jest pozytywnie, bardzo też dziękujemy za konstruktywną krytykę, która motywuje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Prosicie nas też Państwo o przywrócenie działów ,,forum" i

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Kadłubie 29 Września 2006

  Budowa oczyszczalni ścieków w Kadłubie

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wszczęto na żądanie Pana Adama Za-jąc Prezesa firmy SUMAX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie dzia-łającego w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza

 • Konkurs dla organizacji pozarządowych 28 Września 2006

  Konkurs dla organizacji pozarządowych

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Burmistrz Strzelec Opolskich ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania p.n. „PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELCE OPOLSKIE POPRZEZ ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO MIEJSCA SCHRONIENIA I REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI"

 • Kanalizacja Dziewkowice 27 Września 2006

  Kanalizacja Dziewkowice

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) ZAWIADAMIA SIĘ, że na wniosek z dnia 26 czerwca 2006r. Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG z siedzibą przy ul. Toszeckiej 99 w Gliwi-cach działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa

 • Próba syren 26 Września 2006

  Próba syren

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Burmistrz Strzelec Opolskich – Szef Obrony Cywilnej informuje, że w związku z kwartalnym treningiem Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 28 września 2006 roku pomiędzy godziną 16:00 a 19:00 na terenie gminy Strzelce Opolskie zostanie przeprowadzona głośna próba syren

 • Remont dróg na tgz. "Osiedlu Milionerów" 26 Września 2006

  Remont dróg na tgz. "Osiedlu Milionerów"

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 § 1 , art. 49 i art. 81 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) za-wiadamiam, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania dla Gminy Strzelce Opolskie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: remoncie dróg gminnych ul. Sienkiewicza, ul.

 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 25 Września 2006

  Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje do 6 października 2006 r. wnioski pracodawców starających się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz wnioski bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 10 Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

 • Obwieszczenie dot. budowy odcinka drogi łączące 01 Września 2006

  Obwieszczenie dot. budowy odcinka drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich z ul. Opolską

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIENa podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środo-wiska (Dz .U. nr 62,poz.627 z póżn. zm.) Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Refe-rat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczo-ny pod nr GK.VI-7620/1-39/06 wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dot.

 • Pierwsza
 • Poprzednia
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H