Strona główna Komunikaty

Komunikaty

Znaleziono: 2356.

 • CIĄŻA BEZ ALKOHOLU 27 Września 2007

  CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc podjął decyzję o włączeniu się naszej Gminy do kampanii edukacyjnej pod hasłem “Ciąża bez alkoholu”. Ideą kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na płód. Grupą docelową kampanii są kobiety w

 • Konkurs ofert na prowadzenie grupy terapeutycznej 19 Września 2007

  Konkurs ofert na prowadzenie grupy terapeutycznej

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ogłasza konkurs ofert na prowadzenie Grupy Terapeutycznej dla ofiar przemocy domowej w wymiarze do 4 godz. tygodniowo. Kwalifikacje:  Wykształcenie min. średnie  Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (potwierdzone zaświadczeniami)  Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy  Oświadczenie potwierdzające uprawnienia do prowadzenia zajęć z

 • Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu o 10 Września 2007

  Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania w zakresie: "Organizacji wyjazdu integracyjno - rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych naszej" Nazwa i adres wybranego Oferenta: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej OGNIK z siedzibą w Strzelcach

 • Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty 06 Września 2007

  Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian Wojewoda Opolski informuje, że wydłużenie do 31 marca 2008r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów. Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian i upływa 31.12.2007r.Wydłużenie ważności starych,

 • Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacyjne 29 Sierpnia 2007

  Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową trzech przepompowni ścieków, dla sołectwa Grodzisko.

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.) zawia-damiam, że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wszczęto na żądanie Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99 działającej w imieniu Gminy Strzelce

 • Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej dla pawilo 09 Sierpnia 2007

  Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej dla pawilonu handlowo-usługowego oraz odcinka pasa drogowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Ujazdowskiej.

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z póź.zm.)zawiadamia się,że na wniosek z dnia 18.06.2007r. uzupełniony 28.06.2007r. złożony przez Panią Joannę Złotoś zamieszkałą w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 34a działąjącą w imieniu i z upoważnienia Silesian Investment Center Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy

 • Otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu int 30 Lipca 2007

  Otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci, młodziezy i dorosłych niepełnosprawnych naszej gminy

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Otwarty konkurs ofert na organizację wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych naszej gminy

 • ŚWIADCZENIA RODZINNE 03 Lipca 2007

  ŚWIADCZENIA RODZINNE

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Bardzo ważnedla osób pobierających świadczenia rodzinne /zasiłki rodzinne/.Nowy okres zasiłkowy od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. przyjmowanie wniosków rozpoczyna się po 2 lipca 2007 r.Formularze wniosków udostępnia i wnioski o świadczenia rodzinne przyjmuje: Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych, pok. 20 i 21. Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 16, tel. 077/463-08-78, 077/463-08-77.Informacje

 • Wybory ławników 15 Czerwca 2007

  Wybory ławników

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Przypomina się, że w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2008-2012.Wzór karty zgłoszenia, druk listy osób popierających oraz szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (Plac Myśliwca 1) w Wydziale Organizacyjnym - Referat Organizacji (pokój nr 27a) tel. 077/40 49

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek o 09 Maja 2007

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowiści prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2006 roku oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, któr

  kategoria:
  Komunikaty i ogłoszenia

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowiści prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2006 roku w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku Podstawa prawna: Art. 14 ust. 2 pkt e i f ustawy z 30-06-2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H