Ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia - burze
Strona główna Komunikaty

Zaproszenie do współpracy w trakcie Dni Ziemi Strzeleckiej 2024

29 Lutego 2024
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje,
że w dniach 1-2 czerwca 2024 roku odbędą się
Dni Ziemi Strzeleckiej

oraz zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu i wyłączność prowadzenia:
1. wesołego miasteczka,
2. gastronomii,
3. sprzedaży napojów.

Oferty powinny zawierać:
- dane oferenta oraz opis jego dotychczasowej działalności,
- zakres oferowanych usług,
- proponowaną odpłatność brutto za dzierżawę terenu wraz z 23% podatku VAT,

Oferty należy składać w terminie do 14 marca 2024 r. do godz. 14:00, pisemnie w kancelarii Urzędu Miejskiego, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Dni Ziemi Strzeleckiej” oraz z oznaczeniem jakiego typu wyłączności oferta dotyczy: „wesołe miasteczko”, „gastronomia”, „sprzedaż napojów”.
Oferty można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , w terminie i z dopiskiem w temacie maila jak wyżej. Po złożeniu oferty mailem, należy powiadomić telefonicznie o tym fakcie organizatorów: tel. 77 404 93 57.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 14 marca 2024 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Miejskim.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kwota odpłatności za dzierżawę terenu.
Oferty należy składać odrębnie na każdy rodzaj działalności. Istnieje możliwość złożenia oferty na połączone dwie lub trzy wyłączności – z oznaczeniem „oferta łączona”. Jeżeli taka oferta będzie korzystniejsza niż suma najkorzystniejszych pojedynczych wyłączności, organizator zastrzega sobie prawo wybrania takiego rozwiązania.

W referacie Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego dostępne są szczegółowe założenia dotyczące prowadzenia wesołego miasteczka, gastronomii i sprzedaży napojów podczas Dni Ziemi Strzeleckiej (tel. 77 404 93 57, e-mail: ).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H