Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Wniosek-Uczniowskiego-Klubu-Sportowego-KOMAR-w-Strzelcach-Opolskich-o-dofinansowanie-przedsiewziecia-z-zakresu-sport-z-pominieciem-naboru-wnioskow-w-trybie-konkursowym/idn:10885
Drukuj grafikę : tak / nie

Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,KOMAR'' w Strzelcach Opolskich o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu sport z pominięciem naboru wniosków w trybie konkursowym

23 Lutego 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z §8 pkt 3 w związku z §6 pkt 2 Uchwały Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej  w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finasowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Op. z 2013. poz. 2719 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich postanowił zamieścić wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komar” w  Strzelcach Opolskich pn. „Organizacja zgrupowania sportowego dla zawodników klubu UKS KOMAR w Strzelcach Opolskich – Wisła 2023” z dnia 15 lutego 2023r.:

Każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia wniosku może zgłosić uwagi dotyczące wniosku w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (parter budynku, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie).

aktualizacja z dnia 3 marca 2023r.: 
W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do wniosku, wniosek został przyjęty do realizacji.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uruchomienie trybu dot. złożonego wniosku UKS Komar 23-02-23 11:04 339.64KB pobierz plik: Uruchomienie trybu dot. złożonego wniosku UKS Komar
pdf Wniosek UKS Komar o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu sport 23-02-23 11:04 3.68MB pobierz plik: Wniosek UKS Komar o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu sport