Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Otwarty-konkurs-ofert-wspieranie-i-upowszechnianie-kultury-fizycznej-propagowanie-dalekowschodnich-sztuk-walki-Aikido-oraz-Mugen-Shinto-Ryu-Iaijutsu-poprzez-szkolenia-i-udzial-w-obozach-na-terenie-calego-kraju/idn:10895
Drukuj grafikę : tak / nie

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: propagowanie dalekowschodnich sztuk walki Aikido oraz Mugen Shinto Ryu Iaijutsu poprzez szkolenia i udział w obozach na terenie całego kraju

06 Marca 2023
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Burmistrz Strzelec Opolskich działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LIX/466/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 wydał w dniu 6 marca 2023r. Zarządzenie Nr 65/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Szczegółowe informacje nt. ogłoszonego konkursu poniżej w załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 23-03-06 09:51 288.51KB pobierz plik: Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Strzelec Opolskich w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
pdf Załącznik do Zarządzenia 65/2023 - treść ogłoszenia 23-03-06 09:52 1.93MB pobierz plik: Załącznik do Zarządzenia 65/2023 - treść ogłoszenia
pdf Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 23-03-06 09:52 401.09KB pobierz plik: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
pdf Karta zgłoszenia do udziału w pracy w komisji konkursowej 23-03-06 09:53 363.87KB pobierz plik: Karta zgłoszenia do udziału w pracy w komisji konkursowej