Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie o zakończoniu postępowana dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie konfiguracji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM o oznaczeniu Strzel

12 Czerwca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 Kpa oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  • zmianie konfiguracji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM o oznaczeniu Strzelce Opolskie 53115 centrum, na wieży kościelnej parafii p.w. Św. Wawrzyńca przy ul. Kołłątaja 9 na działce o nr 1786 w Strzelcach Opolskich.
w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. 21 zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (+48) 077 404 93 46 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do :16:00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 12 czerwca do 26 czerwca 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H