Ostrzeżenie meteorologiczne - silny deszcz z burzami
Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr GK.V-7624/22/06 z 20 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz t

21 Czerwca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 18 maja 2006r. Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 zostało wydane postanowienie Nr GK.V-7624/22/06 z 20 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
  • budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową dziewięciu przepompowni ścieków w sołectwach Kadłub Wieś wraz z przysiółkiem Banatki oraz Kadłub Piec z przysiółkiem Barwinek.
Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego obwieszczenia na stronie internetowej http://www.strzelceopolskie.pl/. Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca inwestycji w sołectwach Kadłub Wieś i Kadłub Piec.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 21 czerwca do 4 lipca 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H