Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr GK.V-7624/18/06 z 2 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Kardynała Wyszyńskiego na działkach o Nr Nr 3

02 Czerwca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 10 maja 2006r. Gminy Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 zostało wydane postanowienie Nr GK.V-7624/18/06 z 2 czerwca 2006r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
  • przebudowie drogi gminnej ul. Kardynała Wyszyńskiego na działkach o Nr Nr 3148/10, 3148/12, 3148/22, , z mapy 15 i na działkach o Nr Nr 3636/3, 3676, 3677/26 z mapy 17 w Strzelcach
Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego obwieszczenia na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl. Ponadto obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i w pobliżu miejsca inwestycji przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Strzelcach Opolskich

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 2 czerwca do 16 czerwca 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H