Ostrzeżenie meteorologiczne - upał oraz burze
Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99 działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udz

02 Czerwca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich wszczęto na żądanie Pani Grażyny Kawczyńskiej Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 99 działającej w imieniu Gminy Strzelce Opolskie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Jej przez Burmistrza Strzelec Opolskich postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
  • na budowie sieci kanalizacyjnej na ścieki komunalne wraz z przyłączami oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym budową trzech przepompowni ścieków w sołectwie Rozmierka.
W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. 21 zapoznać się z zamierzeniem Wnioskodawcy oraz zgłosić uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (+48) 077 404 93 46 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do :16:00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 2 czerwca do 16 czerwca 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H