Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Obwieszczenie-o-tym-ze-w-publicznie-dostepnym-wykazie-wnioskow-o-wydanie-decyzji-zostal-zamieszczony-pod-Nr-GK.VI-76201-2306-wniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-przedsiewziecia-polegajacego-na-przebudowie-istn/idn:7132
Drukuj grafikę : tak / nie

Obwieszczenie o tym, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczony pod Nr GK.VI-7620/1-23/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istn

05 Czerwca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz .U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczony pod Nr GK.VI-7620/1-23/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw nr 608 PKN ORLEN na działkach o Nr Nr 3131 i 3721 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 12, obejmującej:
  • hermetyzację dystrybucji paliw z systemem kontrolno-pomiarowym,
  • odbudowę nawierzchni drogowych ze szczelna taca w obrębie dystrybutorów,
  • budowę instalacji kanalizacyjnej wód opadowych z układem do separacji substancji ropopochodnych,
  • odnowę tablicy cenowej,
  • odnowę znaków komunikacji wewnętrznej,
  • odnowę elementów identyfikacyjno reklamowych.
Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie ustalonym ustawą można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30) w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można przedkładać pisemnie w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni t.j. od dnia 5 czerwca do 26 czerwca 2006r.