Strona główna Komunikaty

Obwieszczenie o tym, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczony pod Nr GK.VI-7620/1-23/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istn

05 Czerwca 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz .U. nr 62, poz.627 z późn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji został zamieszczony pod Nr GK.VI-7620/1-23/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw nr 608 PKN ORLEN na działkach o Nr Nr 3131 i 3721 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 12, obejmującej:
  • hermetyzację dystrybucji paliw z systemem kontrolno-pomiarowym,
  • odbudowę nawierzchni drogowych ze szczelna taca w obrębie dystrybutorów,
  • budowę instalacji kanalizacyjnej wód opadowych z układem do separacji substancji ropopochodnych,
  • odnowę tablicy cenowej,
  • odnowę znaków komunikacji wewnętrznej,
  • odnowę elementów identyfikacyjno reklamowych.
Informacje na temat prowadzonego postępowania w zakresie ustalonym ustawą można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pok. nr 21 (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek od 7:30 do 15:30) w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można przedkładać pisemnie w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Informację wywiesza się na okres dwudziestu jeden dni t.j. od dnia 5 czerwca do 26 czerwca 2006r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H