Strona główna Aktualności

Szanowni mieszkańcy!

16 Grudnia 2021
kategoria:
Aktualności
 

W ostatnich dniach odnotowaliśmy znaczące pogorszenie jakości powietrza. Według danych zanieczyszczenia powietrza, wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnych na portalu „Jakość powietrza” na terenie całego powiatu strzeleckiego wystąpiły przekroczenia poziomu informowania dla stężeń średniodobowych pyłu PM10.

Wpływ na tą niepokojącą sytuację miały warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Mimo tych niepokojących informacji z ostatnich dni, według analizy opartej na podstawie danych z czujników zlokalizowanych na obszarze całej gminy, jakość powietrza w gminie Strzelce Opolskie ulega stałej poprawie.

Niebagatelny wpływ na pozytywny trend polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła emitujących niepożądane zanieczyszczenia mają działania gminy Strzelce Opolskie związane z programami dotacji.

Uruchomiony gminny program dotacji „Oddychaj bez smogu” w 2018 roku przyniósł efekty w postaci przeprowadzenia łącznie ponad 200 wymian starych pieców na nowe certyfikowane urządzania. W 2018 roku dotowano 41 inwestycji, w 2019 roku 53, w 2020 roku 42, natomiast w 2021 roku 68 wymian starych pieców.

Gmina Strzelce Opolskie realizuje również w ramach dwóch edycji projekt „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dzięki środkom z tego projekt łącznie dokonano już ponad 90 inwestycji na terenie gminy.

Ponadto na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu uruchomiono Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie prowadzonym w Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska można uzyskać informacje o możliwościach dofinansowania oraz złożyć wniosek poprzez portal beneficjenta. Dotychczas przyjęto ok. 80 potencjalnych beneficjentów i ostatecznie wypełniono i przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu 42 wnioski.

Łącznie w samym 2021 roku dzięki wsparciu programów dotacyjnych  wymieniono już ponad 100 indywidualnych źródeł ciepła.

Szereg działań proekologicznych samorządu strzeleckiego skupiony jest na wsparciu finansowym mieszkańców, jak również edukacji ekologicznej. Wszystko w imię wspólnego celu jakim jest poprawa jakości powietrza.

Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także w Ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy ul. M. Prawego 21 p. I oraz pod tel. 77 4049 350.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H